הצמדות בנסח טאבו – דברים שחייבים לדעת

רוכשים דירה ורוצים לדעת אם החניה והמחסן שלה רשומים כהצמדות שלה בטאבו? הנה כמה דברים שאתם חייבים לדעת בנוגע לאופן בדיקת ההצמדות ולדברים שחשוב לשים אליהם לב.
טבלת הצמדות

טבלת ההצמדות

בכל פעם ששואלים אם לדירה מסוימת יש מחסן או חניה "בטאבו" – נוכל למצוא את התשובה לכך בנסח הטאבו הספציפי של הדירה, בעמודה שכותרתה "הצמדות".

לרוב, הכלל הוא פשוט – "אם זה לא שם, זה לא קיים" – כלומר, אם אותו מחסן אותו חניה לא מופיעים בעמודת ההצמדות בנסח, אז הם לא חלק מהדירה ואינם משויכים אליה. בבניינים מסוימים ישנם חריגים, בהם ההצמדות רשומות כיחידות בפני עצמן (כמו כל אחת מהדירות בבניין), כך שהן לא תופענה בנסח של אותה דירה.

סימון ההצמדות

לכל הצמדה המופיעה בנסח הטאבו, בין אם זה מחסן, חניה או גג יש סימון משלה – צבע + אות או מספר מסוימים, לדוגמה, חניה המסומנת בצבע אדום באות ג'.

לצד כל הצמדה בנסח הטאבו יופיע גם השטח שלה. כדאי לבדוק אם השטח הרשום אכן תואם לשטח בפועל.

מיקום ההצמדות

כדי לראות מה המיקום הפיזי של אותה הצמדה – יש לבדוק את תשריט הבית המשותף (התוכניות), שם נוכל לראות היכן הסימונים הנ"ל ממוקמים. חשוב מאוד לבדוק אם החניה או המחסן שאותה דירה עושה בהם שימוש בפועל הם אכן אלה המיוחסים אליה בתשריט. שימו לב, שלצד התשריט, קיימת טבלה שמרכזת את ההצמדות של כל דירה ודירה ואת הסימונים של אותן הצמדות. אותה טבלה תופיע בדרך כלל גם בתקנון הבית המשותף ובצו רישום הבית המשותף – שגם הם, יחד עם התשריט מהווים חלק ממסמכי הביץ המשותף (ראו קישור להורדה בסוף).

לעיתים, אין התאמה בין הפרטים הנקובים בנסח הטאבו לבין אלה המופיעים בתשריט או בתקנון הבית המשותף – מה שמצריך תיקון של אלה בהליך המתבצע מול לשכת המפקח על רישום המקרקעין. את תשריט הבניין ואת התקנון, ניתן להזמין באופן מקוון מלשכת רישום המקרקעין. השירות פתוח לכולם וכרוך בתשלום אגרה.

קישורים שימושיים

אם אתם לא יודעים / לא בטוחים מה הגוש והחלקה של הדירה שלכם, תוכלו להיעזר באתר שלהלן: https://www.mapi.gov.il/pages/lotaddresslocator.aspx

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להפקת נסח טאבו וכן קישור להפקת מסמכי בית משותף (תקנון ותשריט):

להפקת נסח טאבו: https://ecom.gov.il/voucherspa/input/440

להזמנת מסמכי בית משותף (תשריט, תקנון וצו רישום בית משותף): https://www.gov.il/he/service/common_house_files

***אין באמור במאמר / סקירה זו כדי להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, אין להסתמך עליו בכל צורה שהיא ואין לראות בו משום יצירת יחסי עורך דין-לקוח בכל דרך. האמור לעיל מהווה סקירה ו/או תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים המובאים בו. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. כל פעולה שתיעשה על פי האמור לעיל הינה על אחריות המשתמש בלבד והכותב אינו אחראי בשום צורה לתוצאות השימוש בו***

***כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים במאמר / סקירה זו, שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, התמונות וכל עניין אחר הכלול בו, ובלבד שלא נאמר מפורשות אחרת, ואלה שמורים לעו"ד אלון ברמן בלבד. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק ממאמר / סקירה זו אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך מראש ובכתב מעו"ד אלון ברמן***