מדרגות מס רכישה לשנת 2022

מדרגות מס הרכישה לשנת 2022 עודכנו ביום 16/01/2022. השנה נשלם קצת פחות. היכנסו לבדוק באילו סכומים ניתן לרכוש דירה ללא מס ולחשב בקלות את המס הצפוי. רכישה.
עדכון מדרגות מס רכישה 2022

ביום 16/01/2022 עודכנו מדרגות מס הרכישה לשנת 2022.

בהתאם לעדכון מדרגות מס הרכישה, החל מיום 16/01/2022, כל מי שרוכש דירה ישלם פחות מס רכישה לעומת זה ששולם לפני העדכון. אם בשנת 2021, מס רכישה הוטל על דירות שסכום רכישתן עולה על 1,747,865 ש"ח, אז בשנת 2022 מס הרכישה ישולם על דירות שסכום רכישתן עולה על 1,805,545 ש"ח. כל סכום מעבר לסך של 1,805,545 ש"ח, יחוייב במס רכישה לפי המדרגות הקבועות בתקנות.

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להוראת הביצוע המלאה, המפרטת את מדרגות המס העודכנות, כפי שפורסמה על ידי רשות המיסים: https://www.gov.il/he/Departments/policies/inst-01-22

מס הרכישה הוא מרכיב לא מבוטל שיש לקחת בחשבון במסגרת הליך רכישת דירה, על אחת כמה וכמה על רקע עליית המחירים המתמדת במחירי הדיור, והאתגר הכלכלי הכרוך בכך. הדברים מקבלים משנה תוקף ברכישת דירה שניה (דירה נוספת), שם נתחיל לשלם מס בשיעור של 8%, החל מהשקל הראשון, בשונה מדירה ראשונה, שם יש פטור ממס עד לסכום של 1,805,545 ש"ח, כאמור.

בא לכם לדעת מה מס הרכישה שיחול ברכישת הדירה הבאה שלכם? להלן קישור למחשבון מס רכישה של מיסוי מקרקעין. תקלידו את סכום הרכישה, תבחרו באיזו דירה מדובר (ראשונה או נוספת), והנה לכם הסכום הנוסף שיצטרף לעסקת הרכישה שלכם. ככל שמדובר על עסקת רכישה רגילה, יש לבחוק ב"חישב רגיל".

ברכישת דירה נוספת, להבדיל מדירה ראשונה, תכנון מקדים נכון העסקה, בליווי בעל מקצוע, בהחלט יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים מבחינת מס הרכישה שיוטל בעסקה. לפרטים נוספים וליעוץ מקדים טרם רכישת דירה, מומנים לפנות אלי.

רוכשים דירה יד שניה? הנה קישור לרשימת סעיפים שאתם חייבים שיופיעו בהסכם הרכישה הבא שלכם.

***אין באמור במאמר / סקירה זו כדי להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, אין להסתמך עליו בכל צורה שהיא ואין לראות בו משום יצירת יחסי עורך דין-לקוח בכל דרך. האמור לעיל מהווה סקירה ו/או תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים המובאים בו. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. כל פעולה שתיעשה על פי האמור לעיל הינה על אחריות המשתמש בלבד והכותב אינו אחראי בשום צורה לתוצאות השימוש בו***

***כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים במאמר / סקירה זו, שמורות לרבות, הטקסטים, התיאורים, התמונות וכל עניין אחר הכלול בו, ובלבד שלא נאמר מפורשות אחרת, ואלה שמורים לעו"ד אלון ברמן בלבד. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק ממאמר / סקירה זו אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך מראש ובכתב מעו"ד אלון ברמן***