מדרגות מס רכישה לשנת 2022

עדכון מדרגות מס רכישה 2022

מדרגות מס הרכישה לשנת 2022 עודכנו ביום 16/01/2022. השנה נשלם קצת פחות. היכנסו לבדוק באילו סכומים ניתן לרכוש דירה ללא מס ולחשב בקלות את המס הצפוי. רכישה.