פריסת מס שבח – לחסוך במס בלי מאמץ

פריסת מס שבח

פריסת מס שבח הוא כלי המאפשר למי שחייב בתשלום מס שבח, כתוצאה ממכירת נכס מקרקעין, לחלק את השבח שנצבר לו על גבי מספר שנים, ועל ידי כך להביא לחיסכון בתשלום המס.