חובת הגילוי בהסכמי מכר – ייזהר המוכר

חובת הגילוי, אי גילוי בהסכם מכר, הטעיה בהסכם מכר

חובת הגילוי בהסכמי מכר עברה תפנית חדה לאחרונה, כאשר בתי המשפט החלו לייחס חשיבות רבה יותר לנתונים שהמוכר לא גילה לקונה טרם החתימה – כעילה לביטול ההסכם